preloader

Jei neradote mokyklos, susisiekite su mumis

Jeigu neradote universiteto, susisiekite su mumis

Privatumo politika

I. Sąvokos:

1. Svetainė – internetinė drabužių ir aksesuarų parduotuvė AKUKU UNIFORM, kuri yra pasiekiama internetiniu adresu – www.akuku.lt, www.akukuuniform.lt;
2. UAB “AKUKU” –  Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302495738, biuro adresas – Stiklių g. 16, Vilnius, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas – info@akuku.lt, telefono numeris + 370 607 48081.
3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;
5. Prekės – www.akuku.lt parduotuvėje parduodami drabužiai ir aksesuarai darželiams, mokykloms, universitetams, kurie gali būti nuolatos atnaujinami, papildomi ar keičiami ir visada sąvoka Prekės apims visas tokių prekių pardavimo paslaugas, nurodytas Svetainėje;
6. Paskyra – www.akuku.lt nuoroda atitinkamame internetiniame puslapyje;
7. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais www.akuku.lt bendradarbiauja teikdami Paslaugas Svetainėje;
8. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;
9. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;
10. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
11. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;
12. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
13. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;
14. IP adresas – Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

II. Bendrosios nuostatos:

15. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje parduodamas Prekes.
16. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.
17. Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją perskaito elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Prekes. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
18. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai UAB “AKUKU” gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas įsigyja per Svetainę Prekes.
19. Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninį paštą, vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.

III. Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas:

20. Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, telefono numeris.
21. Svetainėje yra naudojami Slapukai.
22. ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAI:
UAB “AKUKU” naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:
22.1 Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Prekes Vartotojas ir/ar Naudotojas gali pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Prekei užsakyti.
22.2 Rinkodaros tikslais, tačiau Vartotojas ir/ar Naudotojas pats pasirenka ar nori gauti naujienas apie Prekes. Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui adresu info@akuku.lt.

IV. Paskyros:

23. UAB “AKUKU” Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes UAB “AKUKU” yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra UAB “AKUKU” Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos UAB “AKUKU” taikytinos taisyklės.
24. UAB “AKUKU” turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
24.1. AKUKU Uniform (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Facebook).
24.2 AKUKU UNIFORM (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas INSTAGRAM).

24.3 AKUKU UNIFORM (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas PINTEREST).

V. Asmens duomenų teikimas:

25. UAB “AKUKU” informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
25.1 jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;
25.2 teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis UAB “AKUKU” pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan..

VI. Baigiamosios nuostatos:

26. Ši Privatumo politika galioja nuo 2015 m. lapkričio 30 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.