preloader

Jei neradote mokyklos, susisiekite su mumis

Jeigu neradote universiteto, susisiekite su mumis

Taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios taisyklės galioja perkant UAB „AKuku“ (toliau tekste – AKUKU) internetinėje parduotuvėje, esančioje internete, adresu akukuuniform.lt.

2. AKUKU gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

3. Klientas pateikdamas prekių užsakymą AKUKU patvirtina, kad yra susipažinęs su parduotuvės taisyklėmis. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti (atsisakyti) užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.

4. AKUKU atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

II. PRIVATUMO POLITIKA

1. AKUKU rūpinasi klientų privatumu ir saugo klientų asmens duomenis. AKUKU stengiasi, kad apsipirkimas akukuuniform.lt parduotuvėje būtų kuo patogesnis klientui, o kliento užsakymai būtų kuo sklandžiau ir laiku pristatyti. Šiam tikslui įgyvendinti reikalinga tiksli kliento asmeninė informacija.

2. Kliento asmeninę informaciją AKUKU renka klientui užsakant prekes akukuuniform.lt parduotuvėje bei pateikiant užklausas dėl papildomos informacijos apie produktus, užsakymus, jų apdorojimą ir kt. Taip pat, prenumeruojant AKUKU naujienlaiškius.

3. Pateikdamas AKUKU savo duomenis, klientas sutinka su šios Privatumo politikos taisyklėmis.

4. Jei klientas nepritaria šios Privatumo politikos taisyklėms, tuomet AKUKU prašo neteikti savo asmens duomenų tvarkymui, o prekes įsigyti apsilankius AKUKU fizinėje parduotuvėje, adresu Stiklių g. 16, Vilnius.

5. Užsakydamas prekes, klientas turi nurodyti prekių pristatymui būtinus asmeninius duomenis, t.y.: vardas; pavardė; tikslus adresas, pašto kodas, kuriuo bus pristatomos prekės; kontaktinis telefono numeris; elektroninis paštas; kiti pristatymui būtini duomenys. AKUKU įsipareigoja saugoti šią informaciją ir neatskleisti jos tretiesiems asmenims, išskyrus AKUKU partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

6. Klientas, užsakydamas prekes akukuuniform.lt parduotuvėje, patvirtina, kad yra pilnametis(-ė) ir turi teisę užsakyti prekes AKUKU parduotuvėje.

7. Susipažindamas su taisyklėmis, klientas patvirtina, kad yra informuotas, jog naršant akukuuniform.lt parduotuvėje, kliento kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai, t.y. failai, kurie siunčiami iš interneto serverio.

8. AKUKU patvirtina, kad siekia naudoti pažangiausias technologijas klientų asmeninių duomenų apsaugai.

 

III. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

1. Klientas apsilankęs AKUKU internetinėje parduotuvėje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, tikslų adresą, pašto kodą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. AKUKU patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami remiantis Privatumo politika, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo AKUKU internetinėje parduotuvėje būdų.

4. Paskutiniame lange sugeneruojama galutinė kliento užsakymo suma, prieš kurią patvirtindamas, klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą AKUKU. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą klientas nėra susipažinęs su Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei prieš pateikdamas savo duomenis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas AKUKU. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna AKUKU. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp kliento ir AKUKU yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai AKUKU gauna patvirtinimą iš kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už užsakytas prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, AKUKU sistema automatiškai atsiunčia klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei kliento pateikti duomenys bei visa reikalinga informacija atlikti apmokėjimą už prekes banko pavedimu.

7. AKUKU gavus pranešimą iš banko, jog klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš AKUKU internetinės parduotuvės pirkti, kliento užsakymas ir kontaktinė informacija yra perduodama AKUKU partneriams vykdymui. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp kliento ir AKUKU vykdymo pradžios momentu.

8. Kliento pateiktas užsakymas saugomas AKUKU duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.

9. Visais atvejais laikoma, jog klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis AKUKU internetinės parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

10. Sutartis sudaroma ir vykdoma valstybine lietuvių kalba.

 

IV. GARANTIJOS IR PREKIŲ KAINŲ NUSTATYMAS

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje. Jeigu aprašymo nėra, klientas gali susisiekti su AKUKU elektroniniu paštu ir gauti papildomą informaciją.

2. AKUKU nurodo, o klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos AKUKU internetinėje parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą AKUKU internetinėje parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. Kainos Parduotuvėje ir sąskaitoje faktūroje nurodomos Eurais su PVM.

5. AKUKU parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu arba elektroniniu paštu AKUKU, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl AKUKU ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Jei įmonė, per su klientu suderintą terminą, nepašalina trūkumų, klientas turi teisę ginti savo interesus LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

6. AKUKU įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

6.1. AKUKU įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

6.2. AKUKU įsipareigoja pateikti klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį.

6.3. AKUKU visais atvejais pateikia klientui prekių asortimentą, atitinkantį užsakyme numatytus kriterijus.

6.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

 

V. APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes banko pavedimu, banko mokėjimo kortele Paysera arba per PayPal sistemą. AKUKU aptarnauja šias bankų išduotas atsiskaitymo korteles: VISA, Visa Electron, MasterCard.

2. Klientui pasirinkus apmokėjimo būdą už užsakytas prekes, jis yra automatiškai nukreipiamas į atsiskaitymo puslapį, kuriame turi suvesti reikalingą informaciją mokėjimui atlikti.

3. Klientas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik AKUKU gavus apmokėjimą už prekes.

4. Sąskaitos faktūros už įsigytas prekes AKUKU internetinėje parduotuvėje yra išrašomos tik gavus patvirtinimą iš banko apie atliktą mokėjimą ir siunčiamos klientui jo nurodytu el. pašto adresu.

 

VI. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

1. Klientas gali grąžinti įsigytas prekes pranešdamas apie tai raštu AKUKU per 14 kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos.

2. Keičiamos arba grąžinamos kokybiškos prekės turi atitikti šiuos kriterijus:

2.1. Prekės turi būti nedėvėtos ir be išorinių dėvėjimo ženklų (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybišką prekę);

2.2. Kiekviena grąžinama prekė turi būti supakuota į tinkamą pakuotę, kuri apsaugotų nuo sugadinimo jos transportavimo metu;

2.3. Prekės neturi būti sugadintos;

2.4. Grąžinamos prekės turi būti su visomis gaminiui skirtomis etiketėmis ir išlaikiusios savo prekinę išvaizdą.

3. Jei prekės pagamintos pagal kliento individualų užsakymą arba akivaizdžiai jam pritaikytos, jos yra nekeičiamos ir negali būti grąžinamos (klientui negrąžinami už tokias prekes sumokėti pinigai).

4. Prekės ar jos pakuotės (pakuočių) išvaizdos pakeitimas, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, negali būti vertinami kaip esminiai daikto išvaizdos pakitimai.

5. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, AKUKU įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d., ūkio ministro įsakymu Nr. 217“.

6. Klientas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę, AKUKU pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir savo pageidavimą pakeisti prekę arba grąžinti už tą prekę sumokėtus pinigus.

7. Klientas grąžindamas prekes visais atvejais privalo pateikti AKUKU prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą (sąskaitą faktūrą, kasos čekį arba mokėjimo išrašą).

8. Norėdamas grąžinti prekę klientas turi informuoti AKUKU el. paštu (adresu info@akuku.lt). Daiktų grąžinimas atliekamas klientui užpildžius AKUKU nustatytą formą. Formoje turi būti nurodoma grąžinama prekė ir grąžinimo priežastis.

9. Sumokėta suma klientui grąžinama ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekės sugrąžinimo. Pinigai pervedami į banko sąskaitą, kurią klientas privalo nurodyti prekių grąžinimo formoje.

10. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir kliento užsakymą atitinkančias prekes, prekių pristatymo mokestis klientui negrąžinamas ir nekompensuojamas.

11. AKUKU turi teisę nepriimti kliento grąžinamų prekių, jei klientas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 

 VII. PREKIŲ PRISTATYMAS 

1. Prekes AKUKU pristato per AKUKU įgaliotą atstovą (kurjerį) visoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Prekes į užsienį AKUKU siunčia registruotu paštu.

2. Jei prekė yra sandėlyje, tuomet AKUKU pristato ją per 2-4 darbo dienas nuo pirkimo dienos. Jei prekę reikia gaminti, tuomet tai užtrunka dvi savaites nuo prekės pirkimo pradžios.

3. Išskirtinių prekių, įskaitant ir mokyklinės uniformos, gamyba gali trukti iki 2 mėnesių. Šiuo atveju AKUKU klientą informuos el. paštu apie gamybos ir pristatymo terminus.

4. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, kontaktinį telefono numerį bei asmenį, kuris priims prekes.

5. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais kliento pateiktais duomenimis, klientas neturi teisės reikšti AKUKU pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6. Klientas privalo nedelsiant informuoti AKUKU elektroniniu paštu, jeigu gauta siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

7. Pristatymo kaina visoje Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje priklauso nuo kurjerio įkainių. Užsisakius prekių už daugiau nei 100 EUR pristatymas yra nemokamas, išskyrus Kuršių Neriją.

8. Taip pat, prekes galima atsiimti AKUKU studijoje, adresu Stiklių g. 16, Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 iki 18:00 val. Visais atvejais, rekomenduojame iš anksto paskambinti mums ir pranešti apie savo atvykimą telefonu: +370 607 48 081, arba pranešti elektroniniu laišku (adresu info@akuku.lt).

 

VIII. KITOS NUOSTATOS

1. Visi pranešimai AKUKU turi būti teikiami elektroniniu paštu (adresu info@akuku.lt).

2. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp kliento ir AKUKU vyksta valstybine lietuvių kalba.